Sneltoetsen

Globale shortcuts

 • Ga naar dashboard:
  g dan d
 • Blader naar een Project:
  g dan p
 • Vind issues:
  g dan i
 • Snel zoeken in Beheer:
  g dan g
 • Snelle zoekopdracht:
  /
 • Creëer een Issue:
  c
 • Snelle Operaties:
  .
 • Hulp voor shortcut openen:
  ?
 • Open Plans shortcut help:
  p dan ?
 • Go to the View plans page:
  p dan v
 • Een formulier verzenden:
  Alt + s
 • Een omschrijving of opmerking verzenden:
  Ctrl + Enter

Navigeren Issues

 • Bekijk gekozen Issue:
  o of Enter
 • Volgende issue:
  j
 • Vorige issue:
  k
 • Toggle issue naar het volledig scherm:
  z
 • Koppel/Ontkoppel het paneel filters:
  [
 • Volgende activiteit:
  n
 • Vorige activiteit:
  p
 • Focus zoekveld:
  f
 • Issues zoeken:
  u
 • Switch filter beeld:
  t
 • Rangschikking detailweergave op:
  y
 • Selecteer issue detailweergave:
 • Selecteer lijstweergave:

Issue-acties

 • Bewerk issue:
  e
 • Wijs Issue toe:
  a
 • Geef commentaar op Issue:
  m
 • Wijzig Issuelabels:
  l
 • Spring naar velden voor aanpassen:
  ,
 • Toewijzen aan mij:
  i